Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Akademik Personel

Öğr. Gör. Emine Aybike AKKUTAY(Bölüm Başkanı)  emine.akkutay@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Esra ÖZCAN GENÇER esra.ozcan@hbv.edu.tr

 

Maliye Programı; iki yıl dört dönemlik ön lisans eğitimi veren bir programdır
Programın amacı; bilim ve teknolojiden faydalanarak, çağdaş uygarlığı hedefleyen ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman açığını kapatmak için nitelikli bireyler yetiştirmektir.
Kaynaklarımızı amaçlarımız için en verimli şekilde ve hukuka uygun olarak kullanarak, teknolojik ve bilimsel gelişmelere açık, mesleki anlamda gelişmeleri takip eden, yenilikçi ve örnek bir program olmayı hedeflemekteyiz.

Maliye Önlisans Programının amacı; özellikle kamu kurum ve kuruluşların muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve finansman departmanında nitelikli çalışanlar yetiştirmektir.

İki yıllık eğitim süresince programda ağırlıklı olarak muhasebe, finans, hukuk ve mevzuata yönelik dersler verilmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler iş hayatına başlayabilecekleri gibi,  Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili fakültelerin “Maliye”, “Kamu Yönetimi” ve “Siyaset Bilimi” bölümlerine geçiş yaparak lisans derecesi ile öğrenimlerini tamamlayabilmektedirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi’nin ilgili bölümlerine sınavsız olarak kayıt yaparak bu bölümlerden 3. sınıftan itibaren öğrenim görebilmekte ve lisans derecesi ile mezun olabilmektedirler. Öğrenciler, Açık Öğretim Fakültesi ve diğer Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun oldukları takdirde ilgili yasal süreci tamamlayıp “Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir” de olabilmektedirler.