Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Akademik Personel

Öğr. Gör. Şefik G. YAVUZ (Bölüm Başkanı) sefik.yavuz@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. C.Suay KARAMAN  
Öğr. Gör. Cansel GÜVEN cansel.guven@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Mustafa Kaan İZMİRLİ mustafa.izmirli@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Melek IRAK melek.irak@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. İnci ERDOĞAN TARAKÇI inci.erdogan@hbv.edu.trTapu ve Kadastro Programı; iki yıl dört dönemlik ön lisans eğitimi veren bir programdır.

Bu programın amacı; özellikle tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan kadastro çalışmaları konusunda çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

Programda, öğretim süresinde genel matematik, ölçme bilgisi, kadastro bilgisi, bilgisayar uygulamaları gibi teknik derslerin yanı sıra hukuk dersleri (medeni hukuk,  borçlar hukuku, eşya hukuku, miras hukuku) ile tapu sicil uygulaması, tapu mevzuatı, kamulaştırma,  şehircilik ve imar dersleri okutulur. Ayrıca son dönemde Tapu Müdürlüklerinde staj uygulaması yapılmaktadır.

Tapu ve Kadastro Programı'ndan mezun olanlar “Tapu Kadastro Teknikeri" olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde tapu sicil müdürlüklerinde görev yaparlar. Bunun dışında Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarında da görev yapabilirler.

Mezunlarımızın Teknikerlik ünvanı ile ilgili YÖK yazısına ulaşmak için tıklayınız.