Muhasebe ve Vergi Bölümü

Akademik Personel

Öğr. Gör. Dr. Ayşe İŞİ (Bölüm Başkanı) ayse.isi@hbv.edu.tr
Doç. Dr. Sedat YENİCE   sedat.yenice@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Bekir KAYA  bekir.kaya@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Tuğba DÖLEN tugba.dolen@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Suudan Gökçe GÖK suudan.gok@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Yusuf CANTÜRK yusuf.canturk@hbv.edu.tr


PROGRAMLAR

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 

 

Meslek Yüksekokulu Muhasebe programında; muhasebe alanında ara insan gücü ihtiyacını kapatmak üzere öğrenci yetiştirilmektedir. Program 2 yıllık olup hedeflenen sektörlerin öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır. Programın temel amacı, hedeflenen hizmet sektöründe yer alan uygulamaları, gereksinmeleri, yenilikleri kavrayacak, bu sektörde etkin olabilecek, düşünen, problem çözen, girişimci ve analitik düşünme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Dört yarıyıldan oluşan bu süreçte muhasebe, işletme, maliye, iktisat, ticaret matematiği, borçlar hukuku, maliyet muhasebesi, banka muhasebesi, ticaret hukuku, envanter bilanço, Türk Vergi Sistemi ve Hukuku, şirketler muhasebesi, muhasebe denetimi ve etik gibi meslek dersleri verilmektedir.

 

Program, verilen meslek derslerinin yanı sıra; bilgisayar, mesleki İngilizce, Sermaye Piyasaları ve Kurumları gibi derslerle de desteklenerek sektörün ihtiyacını karşılayıcı hale getirilmektedir. Ayrıca bilgisayar uygulamalı muhasebe dersi aracılığıyla öğrencilerimizin en az bir muhasebe paket programını öğrenmeleri ve etkin bir şekilde kullanmaları amaçlanmaktadır. Son yıl ise öğrenciler staj çalışmaları yaparak bilgi ve becerilerini uygulama imkânına kavuşmaktadırlar.

 

Muhasebe programı mezunlarına "Muhasebe Meslek Elemanı" unvanı verilmektedir. Mezunlar; büyük kuruluşların muhasebe, finans ve denetim birimlerinde, Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin bürolarında ve bankaların yönetim ve organizasyon kadrolarında görev almaktadırlar.

 

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar, Açık öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nün üçüncü  sınıfına doğrudan ve sınavsız olarak geçebilmektedir. Ayrıca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda alınan puan ve kontenjan durumlarına göre çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçme olanakları da vardır.

 

Bunun yanı sıra dört yıllık eğitimi bir fakültede tamamlayarak diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını alarak, küçük bir sermaye ile kendi işlerinin sahibi olma olanağına da sahiptirler.