Saç ve Güzellik Hizmetleri Bölümü

Akademik Personel

Öğr. Gör. Dr. Mehmet DEĞER (Bölüm Başkanı) mehmet.deger@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Ömür UÇAR  omur.ucar@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Hasret ALTINTAŞ hasret.altintas@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Meral YILDIRIM meral.yildirim@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Suzan VASFİ suzan.vasfi@hbv.edu.tr

 

Günümüzde mesleki eğitimde niteliğin arttırılmasına ve standartlaşmaya ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan faktörünün giderek önem kazanması, saç ve güzellik hizmetleri alanında hizmet veren işletmelerde; çalışanların mesleğin gerektirdiği teknik bilgi, beceri ve donanımının yanı sıra müşteri ilişkileri, kalite, sağlık, etik değerler gibi konularda da yeterli düzeyde olmaları beklenmektedir.

Saç ve Güzellik Hizmetlerinin insan yaşamındaki yeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Bu alanda yaşanan hızlı gelişmeler, büyük bir istihdam potansiyeli yaratmış ve nitelikli elemanlara duyulan ihtiyacı artırmıştır. Ayrıca mesleğin icra edilmesi sırasında insan sağlığı göz önüne alındığında bu alanda hizmet verecek kişilerin eğitimli olması da kaçınılmaz bir gerçektir.

Saç ve Güzellik Hizmetleri Ön Lisans Programının amacı; sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Programda; saç bakımı, cilt bakımı, vücut bakımı, epilasyon, makyaj, masaj gibi alan derslerinin yanında alanı destekleyici, anatomi, kimya, kozmetik ürün içeriği, iletişim, iş sağlığı ve güvenliği, mikrobiyoloji, işletme, girişimcilik, tasarım ilkeleri gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca sektörde beceri eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla staj uygulaması yaptırılmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler; tiyatro, sinema ve televizyon sektöründe, kozmetik sektöründe, güzellik salonu ve merkezlerinde, kuaför salonlarında, ilgili alanlardaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabildikleri gibi kendi işletmelerini kurarak bağımsız olarak da çalışabileceklerdir. Ayrıca Özel ve Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında usta öğretici olarak çalışabilirler.