Tekstil Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü

Akademik Personel

Öğr. Gör. Serap MUTLU (Bölüm Başkanı)         serap.mutlu@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Medine KAYNAK   
Öğr. Gör. Banu AYDIN    banu.aydin@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Zekiye ŞENTÜRK  
Öğr. Gör. Nuray DEMİREL AKGÜL nuray.demirel@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Merve SERİNÖZ DANIŞMAN merve.serinoz@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Zeliha SARIKAYA HÜNEREL zeliha.sarikaya@hbv.edu.tr
Öğr. Gör. Mustafa BÜYÜKTÜRKMEN mustafa.buyukturkmen@hbv.edu.tr
   
   


Giyim Üretim Teknolojisi Programı; teknik ve ön lisans eğitimi verilen bir programdır. Tekstil ve hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan gücü temininde başvurulan kaynakların başında yer almaktadır. Bu programla, endüstrinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, yenilikçi düşünce sistemine uyum sağlamış, problem çözme becerisi yüksek ve teorik bilgilerini iş hayatının gerçeklerine adapte edebilen teknikerlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programın 2 yılı kapsayan eğitim-öğretim sürecinde, genel kültür derslerinin yanı sıra mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Ayrıca öğrenciler yaz döneminde 30 gün süreli sanayi stajı yapmaktadırlar.
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Ankara’da bulunan mesleki ve teknik liselerden sınavsız geçiş ile gelmektedir.

Giyim Üretim Teknolojisi Programdan Mezun Olan Öğrencilerimiz;
Tekstil ve hazır giyim sektöründe; tasarım, planlama, üretim, pazarlama, yönetim gibi çeşitli departmanlarda istihdam edilebilmektedirler.

Giyim Üretim Teknolojisi Programından Mezun Öğrencilerimizin DİKEY GEÇİŞ yapabilecekleri Lisans Programları
Moda Giyim Tasarımı
Moda Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı
Sahne Dekorları ve Kostümü
Tekstil Tekstil Mühendisliği
Tekstil Tasarım
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı